Eun Logic är en proprietär programvara som hanterar utrymme och som underlättar kommunikation med våra automatiserade produkter. Denna programvara kan övervaka alla aktivitetssystem och därmed styra systemets rörelser. Dessutom förbättrar denna programvara hanteringen av alla typer in/utlåningar från material som lagras i våra system.

Det kännetecknas också av en korrekt placering av alla platser som hanteras av programet. Hanteringen kan ske med trådlösa enheter av alla slag, så som PDA, streckkodsläsare och RFID-läsare.

EUN Groups elektroniska system inkluderar åtkomstkontroller via lösenord. På så sätt kan du tilldela olika behörighetskoder till varje användare. System tillåter att visa hur användarna har rört sig historiskt och ger spårbarhet hos olika användare.