Kvalitetscertifierade

EUN Group fokuserar vi på innovation och kvalitet vilket också är vår strategiska drivkraft. Vi är ett företag som är hängivna i frågan kring kvalitet i alla produktionsprocesser, i vår kundservice och i vår återkoppling, och strävar ständigt efter att kontinuerligt utvecklas och förbättras för att tillfredsställa våra kunder.

Att vi arbetar på detta sätt är en del i arbetat med åtgärder som är anpassade till kraven i den högsta standarden för certifiering. EUN Group är certifierade enligt ISO 9001 som garanterar ett kvalitetsstyrningssystem och vi är även certifierade enligt ISO 14001 som är en miljöledningscertifiering.
Vi har även en GS certifiering, som vi har fått för att vi bibehåller och kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten av våra produkter. Det är en frivillig certifiering som tillhandahålls av den tyska motsvarigheten till arbetsmiljöverket och innebär att produkterna har godkänts enligt stränga krav för säkerhet godkända av ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherhutstchnik) laboratoriet.