Uppgraderingstjänst


Service eller uppgradering av befintligt kompaktsystem?

Vi kan erbjuda service av befintliga kompaktsystem eller uppgradering av existerande mobila system, från tex eldrift till rattdrift.

Bilden visar:

  • Uppgradering av en produkt som inte finns i vår katalog. Rattstyrningssystem, omvandlat till elektrisk enhet.

Exempel på användande av Uppgraderingstjänst :