Eun Mobile


Eun Mobile är ett förvaringssystem designat för att få ut så mycket lagringskapacitet som möjligt på minsta möjliga utrymme utan att riskera god ergonomi. Enkel att installera, enkel att förändra, och är förberedd för framtida expansion. 

Systemet genererar arbetsgångar vilket ger tillgång till förvarat material i hyllorna, vilket optimerar utrymmet i jämförelse med traditionella stationära hyllsystem. 

Eun Mobile är designat för att erbjuda lösningar för arkivering och lagring av olika produkter.

Exempel på användande av Eun Mobile :