Eun Tronic


Eun Tronic är ett elektroniskt datastyrt kompaktsystem som fördubblar kapaciteten av utrymmet där den blir installerad. 

Eun Tronic tillåter med hjälp av Eun Logics hanteringsprogram att optimera hanteringen av det lagrade innehållet i systemet.

Eun Tronic är designat för att erbjuda lösningar för arkivering och lagring av produkter i olika miljöer

Exempel på användande av Eun Tronic :