Museum


Euns förvaringssystem har utformats för att hålla föremål skyddade och säkra oavsett vilket typ av föremål som ska förvaras. Dessutom möjliggör Euns förvaringssystem en enkel hantering på ett riskfritt och ergonomiskt sätt. 

Endast en mycket liten del av samlingarna är utställda medan resterande finns i lager, vilket ställer höga krav på att lagringssystemen är av högsta kvalitet så att samlingarna kan bevaras på bästa sätt.

Förvaringslösningen Museum :