INNOVATION – FORSKNING – UTVECKLING

EUN Group har från start präglats av det ständiga arbetet med förbättring och utveckling av sina egna R & D system, baserade på flexibilitet och skapande av modullära lösningar för hyllsystem, förvaringssystem och platshantering etc.