Hälsa


Våra system är förberedda att kunna lagra alla typer av produkter som kräver specifika lagringsförhållanden. Dessutom kan  våra system, fördubbla lagringskapaciteten för dessa produkter och göra det enklt att lokalisera dem, vilket gör det dagliga arbetet enklare.

Förvaringslösningen Hälsa :