Eun Biblio


EunBiblio-sortimentet är utformat för att effektivisera utrymmet i varje del och område som utgörs av ett bibliotek.

Eun Group vet att effektivisering av ett biblioteksutrymme, innebär att det inte bara effektiviseras för användarna, men också för de personer som arbetar i biblioteket.

I ett bibliotek, är EunBiblio det perfekta systemet för att göra den effektivaste användningen av dessa utrymmen. Med en rationaliserad design inreds ytorna med sikte på god ergonomi och ett funktionellt nyttjande av ytorna.

Exempel på användande av Eun Biblio :