Bibliotek


Vi kan inreda stora delar av ett bibliotek. Vi kan utrusta alla befintliga områden i biblioteket. Det utbud av lösningarsom finns för EUN Biblio är utformat för att effektivisera hanteringen och förvaringen av det material som skall finnas i lokalerna.

Eun Group vet att effektivisering av en biblioteksutrymme innebär att det inte bara effektiviseras för användarna, men även för de personer som arbetar i biblioteket.

Förvaringslösningen Bibliotek :